BRAKI W DOKUMENTACJI ORAZ DOKUMENTACJA BŁĘDNA

Czuwaj!

Moi drodzy drużynowi w związku z brakami jakie jeszcze ciągle są w Waszej dokumentacji zawiadamiam co następuje:

1. Do dnia 02.12.2015r. należy dostarczyć zgody​ rodziców na przynależność dziecka do ZHP oraz deklaracje członkostwa w ZHP i deklaracje drużynowych. (wzory na stronie hufca).

2. Do dnia 31.12.2015r. należy dostarczyć uzupełnioną książkę finansową na rok 2015 oraz książkę finansową na rok 2016 z planem finansowym do zatwierdzenia przez Skarbnika Hufca (wzory na stronie hufca).

3. Do dnia 19.01.2015r. należy dostarczyć plany pracy zatwierdzone przez komendanta hufca (po poprawkach).

Proszę podejść do sprawy poważnie i pamiętać o tych terminach.

Wszystkim Nam zależy na tym aby praca w Naszym Hufcu przebiegała gładko i przyjemnie, a przede wszystkim bezpiecznie dlatego dokumentacja ta jest nie tylko BARDZO WAŻNA ale OBOWIĄZKOWA.

Gdyby były jakieś pytania co do w/w dokumentów (jak je zdobyć lub jak wypełnić) oczywiście cała komenda służy pomocą.
Czuwaj!
Komendant Hufca
pwd. Michał Grzeszkowiak

Dokumentacja, która nie została odebrana na zbiórce drużynowych 24.11 czeka na odbiór w Biurze Hufca. Prosimy o pilny odbiór ze względu na krótki termin wprowadzenia w dokumentacjach odpowiednich poprawek.

Do końca dnia drużynowi (poza 4 ŚDH Agricola i 13 ODW Duchy) otrzymają na adres e-mailowy (ew. poprzez FB) informację zwrotną dotyczącą sprawdzonej dokumentacji.

Prosimy o dotrzymanie terminów.

Post Author: Kamil Żak