DO DRUŻYNOWYCH

Drogie drużynowe, drodzy drużynowi,
ponieważ nadal występuja braki w Waszej dokumentacji zawiadamiam co następuje:

1. Do dnia 30.11.2016 r. należy dostarczyć
ZGODY RODZICÓW na przynależność dziecka do ZHP oraz DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE w ZHP zgodne z elektroniczną ewidencją. (wzory na stronie hufca).
 
2. Do dnia 15.12.2016 r. należy dostarczyć uzupełnioną KSIĄŻKĘ FINANSOWĄ na rok 2017 do zatwierdzenia przez Skarbnika Hufca(wzór na stronie hufca).
 3.Do dnia 30.11.2016 r. należy dostarczyć ZOBOWIĄZANIE DRUŻYNOWEGO (lub opiekuna) (wzory na stronie hufca).
 
4. Do dnia 27.11.2016 r. należy dostarczyć PROGRAM PRACY DRUŻYNY zatwierdzone przez komendanta hufca (po poprawkach). 
 
5. Do dnia 27.11.2016 r. należy dostarczyć DEKLARACJE DRUZYNOWEGO ewentualnie również DEKLARACJA OPIEKUNA.
 
6. W przypadku drużyn wędrowniczych zatwierdzona konstytucja drużyny.
 
Przypominam, że wszystkie dokumenty powinny być starannie, dokładnie i prawidłowo wypełnione.
 
Proszę podejść do sprawy poważnie i pamiętać o tych terminach w innym wypadku Komenda Hufca nie będzie mogła zezwolić na dalszą działalność jednostki.
Wszystkim Nam zależy na tym aby praca w Naszym Hufcu przebiegała gładko i przyjemnie, a przede wszystkim bezpiecznie dlatego dokumentacja ta jest nie tylko BARDZO WAŻNA ale OBOWIĄZKOWA.
 
Gdyby były jakieś pytania co do w/w dokumentów (jak je zdobyć lub jak wypełnić) oczywiście cała komenda służy pomocą.
Czuwaj!

Post Author: Kamil Żak