DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Zapraszamy serdecznie wszystkich instruktorów, drużynowych, harcerzy i zuchów związanych z naszym hufcem na tegoroczny Dzień Myśli Braterskiej. Spotykamy się 22 lutego, o godzinie 15:30 w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach.

Post Author: Kamil Żak