INFORMACJA DOT. ROZKAZU L14/2015

CZUWAJ!​
Komendant Hufca pragnie przeprosić wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów za nieporozumienia związane z ukazaniem się rozkazu L14/2015- zostanie on sprostowany w najbliższym rozkazie.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z uchwałą 83/2015 tj. Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku każda drużyna ma obowiązek posiadania pełnej dokumentacji zgodnie z pkt. 68 i 69. Konsekwencje braku pełnej dokumentacji opisane są w w/w dokumencie w rozdziale VIII pkt 131 ppkt 1, 2 i 3.

pwd. Michał Grzeszkowiak
Komendant Hufca Mysłowice

Post Author: Kamil Żak