INFORMACJA DOT. ROZKAZU L14/2015

CZUWAJ!​
Komendant Hufca pragnie przeprosić wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów za nieporozumienia związane z ukazaniem się rozkazu L14/2015- zostanie on sprostowany w najbliższym rozkazie.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z uchwałą 83/2015 tj. Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku każda drużyna ma obowiązek posiadania pełnej dokumentacji zgodnie z pkt. 68 i 69. Konsekwencje braku pełnej dokumentacji opisane są w w/w dokumencie w rozdziale VIII pkt 131 ppkt 1, 2 i 3.

pwd. Michał Grzeszkowiak
Komendant Hufca Mysłowice
Zobacz Również

Sprawozdanie finansowe 2015-2017

2017-09-07 19:20:43
oluu

18

2015

2016-01-02 10:35:00
administrator

18

HARMONOGRAM ROZNIESIENIA BŚP 2015

2015-12-08 21:08:19
administrator

18

PROJEKT KORBA 2015: LIDERSTWO Z KOBRĄ!

2015-11-30 21:00:29
administrator

18

Post Author: OLUU