KONSULTACJE SYSTEMU PRACY Z KADRĄ

Druhny i Druhowie,

Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach serdecznie zaprasza na konsultacje Systemu pracy z kadrą, które odbędą się 24 stycznia 2017r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Konsultacje odbędą się w mundurze. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz:

https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/aleksandra_lechocka_zhp_net_pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=tTnfxSBJyE6dAWACA2PwhelkW7nXfSVLFnlz7K107%2b8%3d&docid=1_1631bbb0f272642f2a8fda57593fffad6&wdFormId=%7B4DD78ED4-E253-4408-A730-A2DF5C80A6DD%7D&action=formsubmit

Pozdrawiam,
phm. Anna MIERNIK
Szefowa Biura
Członkini Komendy Chorągwi

Post Author: Kamil Żak