ODPRAWA DRUŻYNOWYCH

Informujemy ze 18 stycznia  ( sobota) o godzinie 17:30 odbędzie się  spotkanie  odprawa drużynowych  obecność obowiązkowa  jak by ktoś nie mógł to proszę przysłać zastępstwo lub skontaktować się z Komendantem Hufca.  Na odprawie będzie też spotkanie z Kapitułą Trzech Płomieni ,  drużynowi i przybyli przedstawiciele drużyn proszeni są o przyniesienie  książek finansowych  drużyn.Na odprawie obowiązuje umundurowanie zgodne z regulaminem  ZHP

Post Author: Kamil Żak