POCHWAŁY I NAGANY

Komenda Hufca Mysłowice pragnie serdecznie podziękować drużynom za obecność na zbiórce Alarmowej z okazji Dożynek Miejskich.
1 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Albatrosy”
35 Mysłowicka Drużyna Harcerska „Enigma”
41 Drużyna Harcerska „Sokoły”
Jednocześnie Komenda Hufca pragnie wyrazić swoje niezadowolenie postawą następujących środowisk nadając im naganę za nieobecność na zbiórce Alarmowej z okazji Dożynek Miejskich:
16 Mysłowicka Drużyna Harcerska “Czarne Strzały wędrujące o wschodzie i zachodzie słońca”
18 Drużyna Harcerska „Nie-Bo”
21 Mysłowicka Drużyna Harcerska „Ignis”
2 Integracyjna Drużyna Harcerska „Magiczni”
13 Drużyna Wędrownicza “Duchy”

Post Author: Kamil Żak