PODZIENKOWANIE DLA KAPITUŁY TRZECH PŁOMIENI

W związku z upływem terminu oddawania meldunków do kapituły „Trzech Płomieni” w ramach rywalizacji drużyn w naszym hufcu chciałem podziękować drużynom: 1 ŚDH Albatrosy, 4ŚDH Agricola oraz 18 DH Nie-Bo za dotrzymanie ustalonych terminów. Przypominam, że zostanie to uwzględnione w punktacji! Kolejne meldunki będą przyjmowane pod koniec kwietnia.

Powodzenia!

Zobacz Również

Wigilia instruktorska

2017-12-23 16:31:11
admin

0

iTVM.pl: Harcerski weekend w Mysłowicach

2017-04-14 21:06:50
administrator

0

Post Author: Administrator