PODZIENKOWANIE DLA KAPITUŁY TRZECH PŁOMIENI

W związku z upływem terminu oddawania meldunków do kapituły „Trzech Płomieni” w ramach rywalizacji drużyn w naszym hufcu chciałem podziękować drużynom: 1 ŚDH Albatrosy, 4ŚDH Agricola oraz 18 DH Nie-Bo za dotrzymanie ustalonych terminów. Przypominam, że zostanie to uwzględnione w punktacji! Kolejne meldunki będą przyjmowane pod koniec kwietnia.

Powodzenia!

Post Author: Kamil Żak