RELACJA ZE ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO HUFCA

SG1S3185 W dniu 13 listopada w Sali konferencyjnej 101 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, ul. Booczyka 32 z odbył się zjazd sprawozdawczy naszego hufca. Obecni instruktorzy i osoby pełniące funkcje instruktorskie, po usłyszeniu sprawozdań organów władzy działających w naszym hufcu, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Hufca udzielili absolutorium na kolejne 2 lata wszystkim członkom obecnej komendy hufca. Zgłoszono również wnioski odnośnie strategii działania akcji 1%,  polepszenia  wymiany informacji  pomiędzy  Komedą Hufca a Komedą Chorągwi , polepszenie   kształcenia drużynowych i ich następców.

Komendantowi oraz komendzie życzymy owocnej służby w czasie obecnej kadencji.

Post Author: Kamil Żak