RELACJA ZE ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO HUFCA

SG1S3185 W dniu 13 listopada w Sali konferencyjnej 101 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, ul. Booczyka 32 z odbył się zjazd sprawozdawczy naszego hufca. Obecni instruktorzy i osoby pełniące funkcje instruktorskie, po usłyszeniu sprawozdań organów władzy działających w naszym hufcu, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Hufca udzielili absolutorium na kolejne 2 lata wszystkim członkom obecnej komendy hufca. Zgłoszono również wnioski odnośnie strategii działania akcji 1%,  polepszenia  wymiany informacji  pomiędzy  Komedą Hufca a Komedą Chorągwi , polepszenie   kształcenia drużynowych i ich następców.

Komendantowi oraz komendzie życzymy owocnej służby w czasie obecnej kadencji.

Zobacz Również

Terminarz Hufca 2017/2018

2017-11-01 08:26:06
administrator

18

Nadzwyczajny Zjazd Hufca

2017-09-08 22:07:11
oluu

18

ZBIÓRKI AGITACYJNE HUFCA MYSŁOWICE

2017-09-06 11:19:55
oluu

18

DYŻUR W BIURZE HUFCA

2017-06-28 23:36:50
oluu

18

Post Author: Administrator