SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI DRUŻYNOWYCH 24.11.2015

Dnia 24.11.2015 o godzinie 18:00 miała miejsce trzecia zbiórka drużynowych, na której niestety nie było wszystkich oczekiwanych osób. Dziękujemy obecnym drużynowym- O. Musialik oraz M. Lackowi za obecność oraz drużynowym, którzy zgłosi wcześniej swoją absencję. W związku z powyższym, a także z prowadzoną punktacją za obecność i umundurowanie kierowników- drużynowi: 2 IDH Magiczni oraz 21 MDH Ignis otrzymują po 2 punkty. Brawo!

Na spotkaniu omówiono tematy, które nieobecni drużynowi powinni sobie uzupełnić:

1. Prezentacja „Akademia Przyszłości”
2. Zjazd Hufca
3. Dokumentacja drużyn
4. Betlejemskie Światełko Pokoju
5. Rozliczenie Akcji Znicz
6. Świąteczna Akcja Znicz
7. Wigilia Instruktorska
8. Wigilia Wędrownicza
9. Ustalenie terminu kolejnej zbiórki drużynowych
10. HAZ 2016
11. Harcomania 2016
12. InterCamp Czechy 2016
13. HAL 2016
14. Zapytanie do 1MS Trójkątna Jedynka o samodzielną organizację HAZ oraz HAL 2016
15. Projekt Korba – link

Post Author: Kamil Żak