SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI DRUŻYNOWYCH 27.10.2015

Dnia 27.10.2015 o godzinie 18:00 miała miejsce druga w tym roku harcerskim zbiórka drużynowych. Na zbiórce byli obecni drużynowi 1ŚDH Albatrosy, 1PGZ Niedźwiadki Uszatki, 2 IDH Magiczni, 13 MDW Duchy oraz 21 MDH Ignis. W związku z absencją pozostałych drużynowych mamy nadzieję na pozyskanie wszystkich informacji z poniższego skrótu oraz z relacji uczestniczących w drużynie pozostałych członków jednostek.
Na spotkaniu omówiono następujące tematy:
1. Omówienie Startu Harcerskiego
2. Harcerska Akcja Znicz 31.10-01.11
Sobota 31.10.2015 godz. 10.00 – 18.00
Mysłowice – cmentarz przy ul.Mikołowska
Mysłowice Brzęczkowice – cmentarz przy ul. Hlodna
Imielin – przy cmentarzu
Niedziela 01.11.2015 godz. 08.00 – 18.00
Mysłowice – cmentarz przy ul.Mikołowska
Mysłowice Brzęczkowice – cmentarz przy ul. Hlodna
Imielin – przy cmentarzu
Obowiązkowo – umundurowanie ( wraz z nakryciem głowy ) , zgody rodziców na udział w akcji
3. Sprzątanie magazynu Hufca Mysłowice 14.11
4. Dokumentacja drużyn zgodna z Uchwałą Komendy Hufca nr 8
Uchwała NR. 8
uzupełnienie dokumentów zostało przesunięte z 04.11.2015r na 12.11.2015
5. Obowiązkowe spotkanie drużynowych oraz instruktorów Hufca Mysłowice z Komendą Chorągwi Śląskiej dnia 05.11.2015r. o godzinie 17:00 przy ul. Mikołowskiej 3
6. Spotkanie z każdym drużynowym dotyczące edycji błędnej dokumentacji drużyn (gównie planu pracy) oddanej do KH. Prośba o spotkania w środy z uwagi na dyżur Komendanta w biurze oraz wcześniejszą informację dot. możliwego terminu spotkania

UWAGA!
W związku z częstą absencją drużynowych, wskutek czego Komenda Hufca Mysłowice nie ma możliwości rzetelnie ustalić pewnych kwestii decyzyjnych- z dniem 27.10.2015r. wprowadzono punktowanie drużynowych za ich obecność oraz kompletne umundurowanie. Na każdej zbiórce drużynowych można zatem uzyskać 2punkty: 1pkt za obecność oraz 1pkt za prawidłowe umundurowanie. Oczywiście KH rozumie brak możliwości 100% obecności ze względu na pracę i naukę, niemniej jednak chcemy nagrodzić drużynowych, którzy starają się rzetelnie uczestniczyć w zorganizowanych spotkaniach. W związku z powyższym Barbara Pączek uzyskuje 2pkt, Julia Kubasiewicz- 2pkt, Olga Musialik 1pkt, Michał Cios 2pkt oraz Mikołaj Lacek 1pkt. Pozostali drużynowi w związku z brakiem obecności otrzymują 0pkt. Zapraszamy drużynowych do wspólnego uczestnictwa w spotkaniach, których kulminacja, przedstawienie zwycięzcy i przekazanie nagrody nastąpi na Zakończeniu Roku Harcerskiego. Do zobaczeni

Post Author: Kamil Żak