ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI 2013

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkie środowiska harcerskie naszej Chorągwi do udziału w zadaniu programowym o nazwie „Zapal Znicz Pamięci”.Jest to zadanie edukacyjne , wmacniające patryiotyzm lokalny oraz społeczeństwo obywatelskie.Zadanie to, jako akcję społeczną, zainicjowała Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Poznaniu.W tym roku,po raz kolejny, do wspólpracy zaproszona została także Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach oraz po raz drugi Śląska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego, a także mieszkańcy województwa śląskiego, pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego oraz ziem wcielonych w 1939 roku do Rzeszy Niemieckiej.
W roku 2012 Śląscy Harcerze zapalili Znicze Pamięci w blisko 500 miejscach. Akcję „Zapal Znicz Pamięci” popularyzuje miesięcznik „pamięć.pl”.To jest nasza wspólna historia, bez której niemożliwy byłby nasz dzień dzieisjszy.Dzieje Polaków zamieszkujących podczas II wojny światowej na tych ziemiach, nie przebiły się do wyobraźni i pamięci zbiorowej. Doświadczenia naszych przodków oraz pamięc o losach najbliższych jest tutaj pielegnowana na co dzień, chcemy jedanak, aby w większym stopniu znana się stała w całej Polsce.
W tym roku mamy nadzieję trafić do z przekazem o specyfice okupacji niemieckiej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy do mieszkańców pozostałej części Polski. Tematem, który chcemy dodatkowo popularyzować, są wysiedlenia obywateli polskich rozpoczęte już w X 1939 roku. Co roku poza zapaleniem zniczy Akcja Zapal Znicz Pamieci stara się przypominać jakiś problem związany z okupacją niemiecką na ziemiach wcielonych oraz rozszerzać swój zasięg. Pokażmy, że pamięć pokoleń żyje wśród nas i 20.10.2013r niech zapłoną nasze Znicze Pamięci. Polskie Radio Katowice będzie informowało na antenie o naszych działaniach. Zapalmy Znicze Pamięci.

Zapraszam do realizacji zadania i zapalenia Zniczy Pamięci

C Z U W A J !

Plakat akcji Znicz Pamieci 2013

Post Author: Kamil Żak