ZJAZD HUFCA 2015 – NOWE WŁADZE WYBRANE!

DSC_0015Spośród 26 osób z czynnym prawem wyborczym na Zjazd Hufca 28 listopada w Hospicjum Cordis przybyło 21 członków Hufca ZHP Mysłowice. Na spotkanie niestety nie wstawili się: pwd. Ewelina Buchta, ho. Michał Cios, pwd. Piotr Halup, dh Jakub Herman, dh. Julia Kubasiewicz. Protokolantem zapisującym niemalże każde nasze słowo został hm. Tomasz Fularski (choć uprzednio oczywiście się nie zgodził : )), zaś prowadzącą została pwd. Olga Musialik. Następnie Zjazd zajął się wyborem Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej. Do tej pierwszej jednogłośnie wybrano pwd. Marzenę Drobiec-Pawłowską i dh Aleksandrę Lis, do drugiej: pwd. Natalię Śledzionę i dh. Agatę Zacharę, a do komisji liczącej głosy- dh. Barbarę Milewską i najmłodszego stażem w naszym hufcu- ho. Mikołaja Lacek. Przy tak profesjonalnych komisjach oraz przy dodatkowym nadzorze Chorągwi Śląskiej (w składzie: hm. Robert Duda – zastępca Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP, phm. Anna Miernik – członek Komendy i phm. Tomasz Bujarski – sekretarz Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP) mogliśmy już bez przeszkód dążyć do kolejnego punktu, a więc sprawozdań i ocen. Po kilku poprawkach dotyczących porządku obrad oraz sprawozdaniach członków odchodzącej Komendy, Chorągiew Śląska przedstawiła pozytywną ocenę pracy naszego

DSC_0016Hufca w poprzedniej kadencji, dając tym samym votum zaufania na następne lata działalności. Miłym zaskoczeniem był również fakt odznaczenia pwd. Michała Grzeszkowiak, phm. Pawła Laufer oraz hm. Annę Gandyk-Piszczek złotą odznaką, a pwd. Marzenę Drobiec-Pawłowską odznaką srebrną za zasługi wobec Chorągwi. Po tak pozytywnej informacji zwrotnej szybko przeszliśmy do głównego celu dzisiejszego zjazdu, a więc wyboru nowego Komendanta, Komendy Hufca oraz Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Mysłowice. Rozpoczęło się wcześniej ustalone głosowanie niejawne, wskutek którego na konkretne stanowiska wybrano następujące osoby:

KOMENDANT HUFCA: pwd. MICHAŁ GRZESZKOWIAK

KOMENDA HUFCA:
Z-CA KOMENDANTA DS. ORGANIZACYJNYCH: phm. PAWEŁ LAUFER,
SKARBNIK: pwd. MARZENA DROBIEC-PAWŁOWSKA,
INSTRUKTOR DS. SZKOLENIA I PRACY Z KADRĄ: hm. ANNA GANDYK-PISZCZEK,
KWATERMISTRZ: pwd. KAMIL BIŚTA.

DSC_0085

KOMENDA REWIZYJNA HUFCA:
PRZEWODNICZĄCA: phm. BEATA FULARSKA
ZASTĘPCA: phm. JOLANTA WAŹBIŃSKA,
SEKRETARZ: pwd. ANNA WYLĘGAŁA.

DSC_0090DSC_0093DSC_0095

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w głosowaniu, przedstawicielom Chorągwi Śląskiej oraz Pocztowi Sztandarowemu -w składzie dh. Natalia Kocur, dh. Monika Kocur, dh Kacper Kuczowicz- za profesjonalizm w swoich działaniach. Dzięki sprawnemu zorganizowaniu w niemalże 5 godzin udało się zakończyć Zjazd Hufca w pozytywnych nastrojach.

Równocześnie gratulujemy wszystkim wybranym- to nie tylko dowód uznania za dotychczasowe zaangażowanie, ale przede wszystkim wymagania jeszcze wydajniejszych działań na rzecz harcerskiego środowiska. Do pracy! :- )

Post Author: Kamil Żak