ZLOT WĘDROWNIKÓW “ROVERWAY 2016”

Druhny i Druhowie,

Poniżej przesyłam zaproszenie na zlot wędrowników „Roverway 2016” :

Roverway to europejski zlot dla wędrowników w wieku 16-22 lata. Najbliższy Roverway odbędzie się od 3 do 14 sierpnia 2016 we Francji. Hasłem przewodnim zlotu jest „On The Road” („Sur La Route”). Koszt imprezy wynosi 425 euro od uczestnika. W wydarzeniu mogą brać udział 5-7-osobowe patrole wraz z pełnoletnim instruktorem jako opiekunem. Jeśli masz powyżej 22 lat, możesz wziąć udział w imprezie jako IST. Wówczas koszt udziału to 335 euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia. Więcej informacji na www.roverway.zhp.pl oraz na fanpage’u na FB www.facebook.com/RoverwayZHP

…a także zaproszenie do amerykańskiego programu Camp Staff Program wraz z dokumentami do wypełnienia. Program adresowany jest do członków ZHP obojga płci w wieku 18-30 lat bardzo dobrze posługujących się angielskim.

Termin przesłania kompletu dokumentów do Głównej Kwatery BSA to 15 lutego. Wcześniej muszą one trafić do GK ZHP i musi zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w języku angielskim (telefonicznie lub na skypie). Dlatego osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o następujące działanie:

1)      dostarczenie skanu wypełnionego formularza (application) wraz z referencjami i „statement” do WZA wza@zhp.pl do 25 stycznia w celu konsultacji;

2)      dostarczenie pozytywnej opinii pełnomocnika KCh ds. zagranicznych do wza@zhp.pl do 25 stycznia (forma: mail bezpośrednio od pełnomocnika lub skan pisma od pełnomocnika mailem od kandydata lub oryginalne pismo pełnomocnika);

3)      Po uzyskaniu sygnału z Wydziału Zagranicznego GK – przesłanie oryginalnych dokumentów do GK ZHP.

Im szybciej odbędzie się przesłanie skanu do konsultacji, tym lepiej – może się okazać, że wspólnie zauważymy braki, które będzie można jeszcze uzupełnić lub istotne błędy, które będzie można poprawić – to rozwiązanie ma służyć kandydatom!

Dokumenty oryginalne wymagane przez BSA muszą trafić do GK ZHP w komplecie w nieprzekraczalnym terminie 1 lutego 2016 (poniedziałek).

 

Wskazówki dla kandydatów:

Proszę zwracać uwagę na wypełnienie dokumentów tak, żeby były one w pełni zrozumiałe dla odbiorcy angielskojęzycznego.

Proszę stosować amerykańską pisownię dat (notacja brytyjska może wprowadzić nieporozumienia!)

Proszę o uważną lekturę maila Lisy Cristiano poniżej oraz załączników.

Proszę zmierzyć zamiar udziału w programie według swoich sił i umiejętności.

 

Pozdrawiam,

phm. Anna MIERNIK, Szefowa Biura, Członkini Komendy Chorągwi

ICSP General Information.MASTER

BSA Medical Form

CHECKLIST FOR INTERNATIONAL CAMP STAFF PROGRAM COUNSELORS 2016

Counselor App 130-109

Post Author: Kamil Żak