ZMIANY W WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Rada Naczelna ZHP podjęła uchwałę zmieniającą zasady określania wysokości, zbierania, podziału i rozliczania podstawowej składki członkowskiej. Zobacz co się zmieni!

skla

Post Author: Kamil Żak